NASZE PROJEKTY

MIASTOmovie

MIASTOmovie to projekt, w którym film dokumentalny stanowi punkt wyjścia do rozmowy o mieście i refleksji na temat architektury, urbanistyki, wyzwań dla współczesnych organizmów miejskich. Najważniejszym elementem jest coroczny festiwal odbywający się w Kinie Nowe Horyzonty oraz w przestrzeniach Wrocławia.

Polish Cinema for Beginners

Polish Cinema for Beginners to lokalna inicjatywa kulturalna i pierwszy tego typu projekt, zarówno we Wrocławiu, jak i w skali całego kraju. Projekt skierowany jest bezpośrednio do obcokrajowców i odbywa się w języku angielskim. Prestiżu dodaje imprezie uczestnictwo wybitnych ekspertów ze świata kina i nie tylko.

Festiwal Filmowy SPEKTRUM

Festiwal, który powstał z inicjatywy władz miasta, pragnących stworzyć mieszkańcom Świdnicy okazję na dostęp do polskiego i światowego kina najwyższej próby. Łączymy wydarzenie o przystępnej, włączającej formule z prezentacją kina artystycznego z Polski i Europy.

Spółdzielnia Kinowa „Śródmieście

Spółdzielnia Kinowa Śródmieście to projekt służący integracji mieszkańców trzech sąsiednich osiedli: Grunwaldu, Nadodrza i Ołbina. W ramach działania odbywają się sekretne projekcje filmowe w różnych miejscach Śródmieścia oraz spacery międzyosiedlowe. Projekt odbywa się przy wsparciu Fundacji Ładne Historie, Fundacji Dom Pokoju oraz Stowarzyszenia Żółty Parasol i Partnerzy.

WROCŁAWSKA FUNDACJA FILMOWA

ul. Tadeusza Kościuszki 35A / I piętro
50-011 Wrocław
tel. 531 291 806 
wrocff@wrocff.com.pl