NASZE PROJEKTY

MIASTOmovie

MIASTOmovie to projekt, w którym film dokumentalny stanowi punkt wyjścia do rozmowy o mieście i refleksji na temat architektury, urbanistyki, wyzwań dla współczesnych organizmów miejskich. Najważniejszym elementem jest coroczny festiwal odbywający się w Kinie Nowe Horyzonty oraz w przestrzeniach Wrocławia.

Polish Cinema for Beginners

Polish Cinema for Beginners to lokalna inicjatywa kulturalna i pierwszy tego typu projekt, zarówno we Wrocławiu, jak i w skali całego kraju. Projekt skierowany jest bezpośrednio do obcokrajowców i odbywa się w języku angielskim. Prestiżu dodaje imprezie uczestnictwo wybitnych ekspertów ze świata kina i nie tylko.

Festiwal Filmowy SPEKTRUM

Festiwal, który powstał z inicjatywy władz miasta, pragnących stworzyć mieszkańcom Świdnicy okazję na dostęp do polskiego i światowego kina najwyższej próby. Łączymy wydarzenie o przystępnej, włączającej formule z prezentacją kina artystycznego z Polski i Europy.

Spółdzielnia Kinowa Wrocław

Spółdzielnia Kinowa Wrocław to rozwinięcie filmowego projektu skierowanego do lokalnych społeczności stolicy Dolnego Śląska. Opis brzmi poważnie, choć samo wydarzenie ma w sobie spory potencjał luzu i dobrej zabawy wokół kina.

Bright Lights

Bright Lights is a youth participation project that aims to enrichen and expand cultural, cinema-related opportunities that stimulate debate and youth civic and social participation in their communities, in rural areas in the Sicilian Hinterland in Italy and the Silesia region in Poland.

Bright Lights to projekt angażujący młodzież, który ma na celu wzbogacenie i poszerzenie możliwości kulturalnych związanych z kinem, stymulujących debatę i zaangażowanie obywatelskie oraz społeczne młodzieży w ich społecznościach: na obszarach wiejskich w głębi Sycylii we Włoszech i w regionie dolnośląskim w Polsce. 

WROCŁAWSKA FUNDACJA FILMOWA

ul. Tadeusza Kościuszki 35A / I piętro
50-011 Wrocław
tel. 531 291 806
wrocff@wrocff.com.pl