EKIPA

LECH MOLIŃSKI
PREZES / FUNDATOR

Animator kultury, organizator wydarzeń filmowych, popularyzator turystyki filmowej. Współzałożyciel i prezes Wrocławskiej Fundacji Filmowej. W latach 2011-2018 dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych” (nominacja do nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 2016), od 2015 r. dyrektor artystyczny Świdnickiego Festiwalu Filmowego SPEKTRUM. Współtwórca projektów: Polish Cinema for Beginners (nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kat. Edukacja Filmowa), MIASTOmovie (nominacja do „Emocji 2016” – nagród Radia Wrocław Kultura), Kinematograf Wrocławski, Spółdzielnia Kinowa „Ołbin”, Dolnośląskie Spacery Filmowe (nominacja do „Emocji 2019 – nagród Radia Wrocław Kultura). Laureat pierwszej edycji konkursu „30 Kreatywnych Wrocławia”, „Człowiek Roku 2015” w kategorii Kultura wg portalu TuWrocław.com. W 2017 r. prowadził Kinoteatr Zdrowie Sokołowsko. Wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii „Animacja i edukacja kulturalna” za rok 2018 i za rok 2020 w programie „Kultura w sieci”. Bywał też dziennikarzem filmowym. Współpracował z serwisami Stopklatka.pl i PortalFilmowy.pl, był redaktorem naczelnym portalu kulturalnego G-Punkt.pl, publikował też m.in. w Dwutygodniku, Aktiviście, kwartalniku „Rita Baum”.

PAWEŁ KOSUŃ
WICEPREZES / FUNDATOR

Dyrektor Świdnickiego Festiwalu Filmowego SPEKTRUM. Współorganizator nagrodzonego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej cyklu Polish Cinema for Beginners. Dziennikarz i producent filmowy – działający w firmie producenckiej Centrala. Podczas studiów pracował w TVP 3 Wrocław oraz niemieckiej telewizji RBB z siedzibą w Berlinie. Oprócz tego pisał do „Machiny” oraz niemieckiego dziennika „Schwaebisches Tagblatt”. Współautor książki o twórczości Luisa Buñuela. Po ukończeniu studiów na wydziale filologii hiszpańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, podjął pracę jako kierownik produkcji filmowej. Współpracował przy produkcji kilkunastu filmów dokumentalnych i fabularnych (m.in.: „Ułaskawienie” Jana Jakuba Kolskiego i „Wieża. Jasny dzień” Jagody Szelc). Absolwent Mistrzowskiej Szkoły Andrzeja Wajdy na kierunku produkcji kreatywnej. Stypendysta MFG-Film Foerderung Baden-Wuertemberg. Uczestnik Atelier Ludwigsburg-Paris, absolwent francuskiej La Femis oraz londyńskiej NFTS – jako producent filmowy.

JULIA BARTOSZ
CZŁONKINI ZARZĄDU / KOORDYNATORKA

Animatorka kultury, koordynatorka projektów kulturalnych i producentka wydarzeń filmowych. Absolwentka Kulturoznawstwa ze specjalizacją Krytyka artystyczna oraz studiów podyplomowych z Psychogerontologii na Uniwersytecie Wrocławskim, a także filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2009 r. brała aktywny udział w organizacji imprez kulturalnych we Wrocławiu – najpierw związana z fundacją Visionica (później Wrocławska Fundacja Filmowa), w której odbywała swoje praktyki studenckie. W fundacji była kuratorką sceny muzycznej, realizowała także spoty reklamowe i wideo. Brała aktywny udział w organizacji cyklu Polish Cinema for Beginners, festiwalu Okiem Młodych oraz Świdnickiego Festiwalu Filmowego SPEKTRUM. W pracę przy Festiwalu filmów o mieście i architekturze MIASTOmovie jest zaangażowana od 2014 r. W 2015 r. związała się ze stowarzyszeniem Regime, gdzie współtworzy szereg wydarzeń muzycznych i kulturalnych. Współpracuje również m.in. z festiwalem Millenium Docs Against Gravity. Była jedną z organizatorek NACISK-u – I festiwalu druku, Eklektik Session oraz Wrocławskich Dni Seniora. Angażuje się w aktywizację grup senioralnych w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w ramach wolontariatu prowadzi również lekcje angielskiego w Stowarzyszeniu Żółty Parasol.

WERONIKA SOWIŃSKA
CZŁONKINI ZARZĄDU / KOORDYNATORKA / TŁUMACZKA

Studiowała Kulturę i Praktykę Tekstu: Twórcze pisanie i edytorstwo oraz Filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się produkcją wydarzeń kulturalnych. Koordynatorka Polish Cinema for Beginners. Zaangażowana w produkcję festiwalu MIASTOmovie oraz Świdnickiego Festiwalu Filmowego SPEKTRUM, gdzie koordynuje Konkursy Okiem Młodych. Współpracuje przy projekcie Dolnośląskie Spacery Filmowe.  Współtworzy Millenium Docs Against Gravity Wrocław, współpracowała z Fundacją TIFF Collective, Fundacją Art Transparent oraz BRAVE CINEMA 2018. Dodatkowo zajmuje się tłumaczeniami pisemnymi oraz audiowizualnymi.

JANUSZ DĄBKIEWICZ
PRZEWODNICZĄCY RADY ARTYSTYCZNEJ / KOORDYNATOR

Animator kulturalny i społeczny, kierownik produkcji, fotograf, dźwiękowiec. Absolwent wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Grafiki na Uniwersytecie SWPS, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. Jest przewodniczącym Rady Artystycznej Wrocławskiej Fundacji Filmowej. Organizator i selekcjoner Świdnickiego Festiwalu Filmowego SPEKTRUM. Pracował również organizując Warszawski Festiwal Filmowy, Festiwal Transatlantyk czy Docs Against Gravity Film Festival. Laureat 48 Hour Film Project Warsaw za film „Złe Zabawy”, Kierownik produkcji filmu „Wszystkie Nieprzespane Noce” nagrodzonego m.in. na Sundance Film Festival oraz festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty. Współscenarzysta ukończonego niedawno mockumentu „Bóg Internetów” w reżyserii Joanny Satanowskiej. Obecnie pracuje nad swoją debiutancką foto-książką.

KUBA ŻARY
CZŁONEK RADY ARTYSTYCZNEJ / RZECZNIK PRASOWY

Dziennikarz muzyczny i kulturalny. Od 2012 do 2013 roku redaktor naczelny serwisu kulturalnego Gpunkt.pl, wcześniej szef muzyczny wrocławskiego Radia LUZ. Współpracuje m.in. z „ArtBusiness” i „Piana Magazine”, współtworzy też bloga o popkulturze Popvictims.pl. Prelegent, moderator debat, spotkań autorskich i konferencji prasowych o tematyce muzycznej i filmowej (m.in. festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty, Eklektik Session, Akademia Filmu Dokumentalnego „MovieWro”, Podwodny Wrocław, Wrocławski Sound, Wrocławski Festiwal Gitarowy). Rzecznik prasowy instytucji i wydarzeń kulturalnych (CRZ Krzywy Komin, DOK.Incubator 2013, Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 – programy „Miasto Przyszłości / Laboratorium Wrocław” i „Cyber Akademia”). Organizator i przewodniczący kapituły przyznającej Szczyt Kultury – nagrodę dla wrocławskich i dolnośląskich animatorów kultury. Autor objętego honorowym patronatem ambasad Australii i Nowej Zelandii programu „Siódmy Kontynent”.

ADAM KRUK

CZŁONEK RADY ARTYSTYCZNEJ / KURATOR

Krytyk filmowy, wykładowca, animator kultury. Publikował m.in. w „Dwutygodniku”, „Kinie”, „Filmie”, „Ekranach”, „Kwartalniku Filmowym” czy „Filmwebie”, za działalność krytyczną wyróżniony Nagrodą im. Krzysztofa Mętraka (2012) i nominacją do Nagrody Polskiego Instytutu Filmowego (2018). Wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Akademii Filmowej, Filmotece Szkolnej i w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Reporter z najważniejszych filmowych festiwali na świecie, współpracownik licznych polskich wydarzeń filmowych. Kurator przeglądu BRAVE Cinema, projektu Polish Cinema for Beginners (Nagroda PISF w kategorii edukacja filmowa 2016) i wrocławskiej edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Członek Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI, Wrocławskiej Fundacji Filmowej i Stowarzyszenia Dante Alighieri.

PATRYCJA STRZYŻEWSKA

KOORDYNATORKA

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na kierunku politologia (specjalizacja: media i dziennikarstwo) oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na kierunku dziennikarstwo (specjalizacja: communication design). Od 2010r. związana z Festiwalem Okiem Młodych (od 2011 r. z fundacją Visionica – później WrocFF), początkowo jako wolontariusz, w 2016 r. zajmowała się promocją i tworzeniem kampanii w mediach społecznościowych. Od 2017 r. jest odpowiedzialna za promocję i kontakt z mediami podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych” i Świdnickiego Festiwalu Filmowego SPEKTRUM. W roku 2017 zajmowała się także promocją Dolnośląskiego Festiwalu Młodego Widza w Sokołowsku. Od początku 2017 r. jest również związana z wrocławskim oddziałem międzynarodowej inicjatywy Sofar Sounds, w której odpowiada za social media oraz lokacje. Od 2017 r. związana z łódzką firmą Centrala Film, w której pracuje jako asystent produkcji filmowej. Człowiek-ogarniacz, miłośniczka odkrywania nowych zespołów muzycznych, nie znosi nudy.

ANNA BIELIZ

KURATORKA

Animatorka i menadżerka kultury, absolwentka socjologii, historii sztuki, kulturoznawstwa oraz communication design na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała w CRZ Krzywy Komin we Wrocławiu, gdzie zajmowała się współtworzeniem programu oraz pozyskiwaniem środków na działalność. Od 2014 roku współtworzy Wrocławską Fundację Filmową, w której odpowiada za współprogramowanie Festiwalu filmów o mieście i architekturze MIASTOmovie oraz działania kulturalno-społeczne przy innych projektach organizacji. W latach 2015-2016 koordynowała projekty wymiany rezydencyjnej prowadzone we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku w ramach Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro (Europejska Stolica Kultury 2016). Od 2017 roku koordynatorka ogólnomiejskiego Programu Współorganizacji Projektów Mikrogranty, którym od 2018 roku kieruje w Strefie Kultury Wrocław. Zaangażowana w liczne lokalne projekty społeczne o charakterze animacyjnym, edukacyjnym, kulturotwórczym.

JERZY WYPYCH

FOTOGRAF / GRAFIK

Fotograf, twórca wideo oraz projektant graficzny. Ukończył kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim i z wyróżnieniem mediację sztuki na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, studiował także komunikację wizerunkową. Od kilku lat konsekwentnie rozwija autorski sposób dokumentacji wydarzeń muzycznych, festiwali filmowych i wystaw. Tworzy na pograniczu reportażu i kreacji. Na stałe związany z Wrocławską Fundacją Filmową, TIFF Collective i Zakwas Studio. 

Wśród licznych współprac – z artystami, instytucjami kultury, NGO’sami i organizatorami festiwali – warto wymienić m.in.: Millennium Docs Against Gravity, Fundację Olgi Tokarczuk, Strefę Kultury Wrocław, Tauron Nową Muzykę, Funkhaus Berlin, Muzeum Współczesne Wrocław, OP ENHEIM, Europejską Akademię Filmową, pracował także z Nilsem Frahmem, Hanią Rani, Misią Furtak, Leszkiem Możdzerem, Maxem Cooperem, Wojtkiem Mazolewskim czy Tęskno. 

Jego zdjęcia ukazały się na łamach m.in. Vogue Polska, Harper’s Bazaar, Gazety Wyborczej, Dwutygodnika, Przekroju, Magazynu SZUM, USTA, K MAG czy Gazety Magnetofonowej. W wolnym czasie uczy się ceramiki i pracuje nad projektami fotograficznymi dotykającymi zagadnień etnografii wizualnej oraz relacji przestrzennych.

SYLWIA WANOT

SPECJALISTKA DS. FUNDUSZY

Absolwentka Kulturoznawstwa ze specjalnością Kultura Filmowa, a także kierunku Antropologia Literatury, Teatru i Filmu na Uniwersytecie Wrocławskim. Związana z Wrocławską Fundacją Filmową oraz Stowarzyszeniem Żółty Parasol, z którymi współtworzy projekt Spółdzielnia Kinowa „Ołbin”. Od 2019 współorganizuje Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM. W przeszłości angażowała się w MFF Nowe Horyzonty, Reykjavik International Film Festival, Stockfish Film Festival, Millennium Docs Against Gravity, American Film Festival. Oprócz kultury zajmuje się również działalnością na rzecz zwierząt. W wolnych chwilach próbuje mówić po koreańsku.

MACIEJ SŁUGOCKI

OBSŁUGA TECHNICZNA

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, a także Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Specjalista do spraw technicznych i renderingu materiałów audiowizualnych, koordynator pokazów online, selekcjoner na festiwalach filmowych. Związany od 2013 roku z działem techniczno-organizacyjnym Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.  Organizator Festiwalu Nowe Horyzonty, American Film Festival i Świdnickiego Festiwalu Filmowego SPEKTRUM, a także współorganizator wielu wydarzeń i festiwali filmowych i muzycznych w całej Polsce. Współtwórca projektów społeczno-kulturalnych m. in. „(nie)widzialne Sępolno” w ramach Mikrograntów. Kinofil i zapalony kibic koszykarski.

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

Laura Bandyk, Jan Chrzan, Aleksandra Hołowacz, Jacek Nagłowski, Katarzyna Olczak, Karolina Sienkiewicz, Marta Sobala, Aleksandra Strączek, Marcin Trzpiot

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

Stanisław Abramik, Anna Frankowska, Paulina Anna Galanciak, Alicja Kania, Wiktor Lipiński, Aleksandra Solińska, Agata Polak, Magdalena Przewłocka, Maria Zięba

 

WROCŁAWSKA FUNDACJA FILMOWA

ul. Tadeusza Kościuszki 35A / I piętro
50-011 Wrocław
tel. 605 572 852; 888 707 977
wrocff@wrocff.com.pl