WROCŁAWSKA FUNDACJA FILMOWA

ul. Tadeusza Kościuszki 35A / I piętro
50-011 Wrocław
tel. 605 572 852; 888 707 977
wrocff@wrocff.com.pl

fax. 022 207 25 11
NIP ​898-220-19-50
REGON 022020215
KRS 0000441701

Wpłaty darowizn można dokonywać na nr konta:

67 1750 0012 0000 0000 3153 0881