WROCŁAWSKA FUNDACJA FILMOWA

ul. Tadeusza Kościuszki 35A / I piętro
50-011 Wrocław
tel. 531 291 806 
wrocff@wrocff.com.pl

fax. 022 207 25 11
NIP ​898-220-19-50
REGON 022020215
KRS 0000441701